El Portalón

Carrer dels Banys Nous, 20, 08002 Barcelona